Available courses

Православне Богослов’я та міжконфесійний діалог

1. Час вивчення предмету

Предмет розрахований на 20 академічних годин


2. Зміст предмету

Даний курс дає студентам необхідне розуміння східного православ’я, порівнюючи західні та східні погляди на християнську віру, та допомагає контекстуалізувати своє служіння, особливо – благовістя. Важливість цього курсу зумовлена такими проблемами як розділення християн, переходи протестантів до православ’я, недостатнє вміння протестантів вести аргументований діалог з православ’ям та необхідність подальшого вдосконалення протестантської віри. Курс базується на переконанні, що діалог між східним та західним християнством може та має бути взаємно корисним. Він має допомогти християнам різних конфесій наблизитись до взаєморозуміння, зробити деякі кроки в досягненні єдності та краще виконувати Велике доручення.


3. Цілі та завдання предмету

3.1. Говорити істину: Студенти повинні навчитися ефективно благовістити номінальним православним та відстоювати євангельські істини в полеміці з православ'ям.

3.2. З любов’ю: Студентимають познайомитись з кращими зразками православ’я, позбавитись негативних стереотипів, побачити спільне в різних християнських традиціях, зробити кроки в розвитку діалогу з православними в дусі любові.

3.3 Пильнуючи за собою: студенти-протестанти мають критично проаналізувати своє богослов’я та служіння в світлі Писання та православної критики, щоб намітити кроки подальшого вдосконалення.


4. Компетентності, що досягаються внаслідок вивчення предмета «Контекстуалізація протестантського служіння в православній культурі та міжконфесійний діалог»

(відповідно до Положення про компетентності випускника ВНЗ).

1. Загальні компетентності

1.3. Здатність розуміти особливості православної віри, її відмінності від протестантизму, її історію та вплив на українську культуру.

1.8. Здатність використовувати знання православ’я в побудові корисного міжконфесійного діалогу.

1.17. Здатність звершувати християнське служіння з урахуванням особливостей культурно-релігійного контексту православної країни.

2. Професійні (предметні, спеціальні) компетентності

2.1. Критичне усвідомлення особливостей православної та протестантської віри в світлі Святого Письма.

2.5. Здатність розуміти та окреслювати методи, богослужбові та соціальні практики протестантського служіння в православній країні.

2.11. Здатність до письмового та усного викладу богословських суджень, що лежать в основі відмінностей православ’я та протестантизму.

2.16. Здатність здійснювати навчальну, просвітницьку діяльність по підготовці протестантських служителів в православній країні.

2.17. Здатність використовувати набуті знання у вирішенні завдань духовної та соціально-практичної співпраці з іншими конфесіями.


5. Методи, що використовуються в навчанні

Основні методи навчання: викладання матеріалу у формі лекцій з використанням презентацій та наочних посібників, обговорення, відповіді на запитання, виконання практичних домашніх завдань, читання та письмові роботи.

Під час вивчення тем планується обговорення в аудиторії, дискусії та обмін думками.

Студент повинен вивчати запропонований матеріал предмету, конспектуючи основні тези, використовувати книги по даній тематиці.

 

6.Вимоги для успішного проходження предмету

7.1 Регулярно відвідувати лекції та конспектувати запропонований матеріал.

7.2 Активно приймати участь в обговоренні під час проходження предмету.

7.3 Проробити заданий обсяг читки матеріалу та написати відгуки по читанню.

7.4 Написати 2 практичних звіти та 1 конспектзагальним обсягом 9 сторінок (+ презентацію до конспекта). Термін – наступна сесія


Этика. Философская и теологическая перспектива

Данный предмет рассматривает различные этические системы, которые оказывают существенное влияние на социальную, культурную и политическую жизнь. В основе любого мировоззрения находятся этические предпосылки. Перед студентом будут поставлены трудные вопросы, которые задают скептики, критикующие христианство. В рамках данного курса ставится цель глубокого осмысления личных этических ценностей, понимание этических предпосылок различных мировоззрений и формирование этического мировоззрения на основании христианской теологии и мысли.


Богословие Нового Завета

Данный курс предоставляет студентам описание значения и метода Библейского богословия. Курс также делает обзор важных богословских тем в Евангелиях, Посланиях Павла, а также вОбщих Посланиях и книге Откровения с надлежащим применением к современной жизни.